Wat doet een weginspectie dienst?

weginspectie

Weginspectie valt onder Rijkswaterstaat. Meer dan driehonderd weginspecteurs bevinden zich dagelijks op de weg. Dat gebeurt in auto’s, maar ook op motorfietsen. Waar zorgen zij voor? Daarover gaat dit artikel. Als we het in het vervolg hebben over inspectie, wordt weginspectie bedoeld.

Waarvoor zorgt een inspectie

Kortgezegd zorgt een inspectie voor een goede en veilige doorstroming van het wegverkeer. De volgende taken kunnen worden onderscheiden:

  • nemen van veiligheidsmaatregelen
  • verkeersomleiding
  • regelen van de berging van beschadigde en stilgevallen voertuigen
  • herstellen en opruimen van schade aan wegvoorzieningen
  • informeren van de weggebruikers over obstakels op de weg
  • toezien op het strooien
weginspectie

Bij auto-ongelukken

De meeste van bovengenoemde taken heeft te maken met wegblokkades, in het bijzonder veroorzaakt door auto-ongelukken en pechgevallen. Bijna alle voertuigen van de inspectie zijn tegenwoordig voorzien van een blauw zwaailicht en een sirene. Een weginspecteur komt vaak als eerste aan op de plek van een ongeluk. Vanaf dat moment doet een weginspecteur er alles aan om het verkeer in zo goed mogelijke banen te leiden. Bij een pechgeval gaat het erom het voertuig zo snel mogelijk van de weg af te krijgen. Bij auto-ongelukken werkt de inspectie optimaal samen met de politie, de ambulancedienst, de brandweer en de bergingsdienst. De inspectie zorgt ervoor dat die diensten hun werk kunnen doen. Via de verkeerscentrale kan een weginspecteur regelen dat er rood kruis oplicht boven een rijstrook. De weginspecteur is de laatste die de plek van een voorval verlaat, nadat de weg weer volledig is vrijgegeven.

BOA-status

Een deel van de weginspecteurs heeft de BOA-status. Ze zijn dan gerechtigd om op te treden tegen de volgende overtredingen:

  • geen gevolg geven aan een rood kruis boven een rijstrook
  • vrachtauto’s die te hoog zijn voor een tunnel
  • ongeoorloofd parkeren op een vluchtstrook
  • tegen het verkeer in rijden op een vluchtstrook

Ze kunnen dan een proces-verbaal uitschrijven.